Förlängd teckningstid i Amgo igaming AB:s riktade emission.

Styrelsen i Amgo Igaming AB, har beslutat förlänga tiden för teckning i den pågående riktade nyemissionen Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är att den kommunicerade transaktionen mellan Ngage AB (publ) och Amgo ligger nära det tidigare sista teckningsdatumet i emissionen. Med det nya datumet bedömer styrelsen att fler aktieägare får tid och möjlighet att utvärdera erbjudandet i den riktade emissionen
Ny slutdag för teckning blir torsdagen den 11 juni 2020.

RELATED BLOG POST

QP Games AB fullföljer förvärvet av AMGO iGaming A/S och tillhörande dotterbolag

Posted on 06th November, 2020

Förlängd Teckningstid

Posted on 11th June, 2020

Kallelse till årsstämma i AMGO iGaming AB (publ)

Posted on 01st June, 2020

Kompletterande information kring transaktion med Amgo’s dotterbolag och Ngage Group AB (publ).

Posted on 29th May, 2020

Ngage Group AB: Ngage Group genomför förvärv av dotterbolag till Amgo Igaming AB för SEK 78 miljoner

Posted on 26th May, 2020

Anmälningssedel för teckning av aktier utan företräde i AMGO iGaming AB

Posted on 19th May, 2020

Ändrat datum för ordinarie bolagstämma

Posted on 15th May, 2020

Inbjudan till teckning av aktier i AMGO Igaming AB (559044-1951) Företrädesemission Maj 2020

Posted on 12th May, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i AMGO iGaming AB (publ)

Posted on 21st April, 2020

Kallelse till årsstämma i AMGO iGaming AB (publ)

Posted on 21st April, 2020